یازده اتفاق وقتی که به اندازه کافی نخوابیم!

یازده اتفاق وقتی که به اندازه کافی نخوابیم!

زمان عکس العمل 


کاهش زمان واکنش و عکس العمل زمانی که به درستی استراحت نکنیم.

عدم توانایی در یادگیری


افزایش وزن به علت بهم خوردن هورمون ها

به هم خوردن هورمون ها باعث اشتیاق به جذب کالری میشود

تصادف

محرومیت از خواب باعث افزایش ریسک تصادفات جاده ای  میشود

درد

محرومیت از خواب میتواند باعث احتمال افزایش ایجادحساسیت به درد شود

 افزایش ریسک بیشتر درخرج کردن  پولآشفتگی ذهنیکاهش خواب باعث افزایش اشتباه و آشفتگی ذهنی میشود


عفونتمحرومیت از خواب میتواند مانع کارکرد طبیعی سیستم دفاعی بدن شود


افزایش مشکلات قلبیمرگخواب فوق العاده کم میتواند با افزایش ریسک مرگ زودتر از حالت عادی همراه باشد


Print
150 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x